Current track

Title

Artist



Het is februari 1981 als er o.a. druk wordt gewerkt aan uitbreiding van de zendtijd vanaf 1 maart. Zomaar wat fragmenten uit de notulen:
“Mocht de gelegenheid zich voordoen om in de toekomst mee te werken aan een lokale omroep op legale wijze moet Hofstad Radio daar aan meedoen.”

“Moet Hofstad Radio nu al een zendmachtiging bij CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) aanvragen”
“Is het gewenst – om tot goede contacten te komen – dat er een begin wordt gemaakt van een lobby tussen Hofstad Radio en gemeenteraadsleden”

Het belangrijkste was echter de nieuwe programmering waarbij op zondag Eric Beekman en Dick van Amstel van uren wisselden en tussen 00.00 en 01.00 Roberto een info-uur deed en de zondag werd besloten met een uur non-stop muziek.
Op zaterdag kwam er ook een programmering, die er als volgt uitzag:

12-14 uur Tony van Dijk
14-16 uur Cees de Leeuw
16-18 uur Het Frans Versteegh fiasco
18-19 uur Jurgen van het Hof
19-20 uur Non-stop Jurgen van het Hof
20-02 uur DJ’s uit Amsterdam waaronder Johan Visser en Johan Vermeer

Op 4 februari was Hofstad te zien op televisie, en wel in Vara’s “Achter het nieuws”. Hiervoor waren opnames gemaakt i nde studio van Jurgen met Eric Beekman, Rob v/d Berg en Rick van Breemen. Het onderwerp van clandestiene zenders en vrije radio. Deze reportage waarin ook andere radio- en TV-zenders aan bod kwamen was later op de Duitse televisie te zien. Volgens Joop Daalmeijer, toen nog VARA-reporter, was Hofstad “het meest professionele radiostation, zowel technisch als programmatisch”.

Dit alles kon niet voorkomen dat op 16 februari 1981 Hofstad voor de tweede maal uit de lucht werd gehaald. Radio Controle Dienst- ambtenaar Theo van Empelen en politie hadden zich verschanst bij de zender op de Laan van Meerdervoort en hielden de band waarop het programma stond met de hand tegen zodat een jankend geluid het resultaat was.

Jurgen van het Hof en Rick van Breemen snelden naar het zendadres om opgewacht te worden door Theo van Empelen en consorten, waarna zij werden afgevoerd naar het politiebureau.

Vervelend, maar Hofstad was al snel terug in de lucht, en ging door alsof er niets was gebeurd. Luisteraars stemden in steeds grotere getalen af op het station, en daardoor kwamen er ook steeds meer adverteerders. Een greep uit de reclames in maart 1981: Drogisterij Veronica, Barritabar, drogisterij Liane, Brooks reisbureau, Joti Snacks en Kaageiland.

In maart stond Hofstad centraal in een paginagroot artikel in het toenmalige Haagse ochtendblad Het Vaderland, samen met kleine stationnetjes als Tosca en Wesp, met als kop: “Hofstad radio de meest professionele piraat in de hele Haagse regio”.

Een uitspraak van woordvoerder Sietze Zandstra: “Een argument dat de overheid ook gebruikt tegen lokale commerciele radio, is dat er op de FM-band geen ruimte zou zijn. Ik zou graag iemand ontmoeten die mij kan uitleggen hoe het dan komt dat er in New York bijna honderd stations op dezelfde breedte uitzenden, zonder elkaar te storen, en waarom dat in Nederland dan niet zou kunnen. Misschien hangt hier iets speciaals in de lucht.”

Ook in maart schreef de VARA een prijsvraag uit voor radiopiraten

Theo van Empelen bij een latere inbeslagname aan de Laan van Meerdervoort 367

Een gedeelte van de zendapparatuur, neergevlijd in een politiebusje onder de noemer “Het beste van de piraten”. Hoofdprijs was de Verenigde Arbeiders Radio Amateurs gouden wisseltrofee en verder geldprijzen van 200 tot 25 gulden. Hofstad stuurde een uiterst professionele reportage in over het hoe en waarom van het station en

werd tweede, voornamelijk omdat de eerste-prijs-winnaar, Radio Virato, een wel erg in het straatje van de VARA passend werkje instuurde: een reportage over een staking bij de Van Gelder papierfabrieken.